link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 26 november 2020

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 19:15
Eindtijd: 20:20
Voorzitter: Rosan Kocken
Toelichting: Dit is de uitloopvergadering van NLG 23 november 2020.

I.v.m. de maatregelen omtrent het Corona-virus is deze commissievergadering online in een digitale vergaderomgeving.

De vergadering online live te volgen via  https://noord-holland.stateninformatie.nl
Bundel:
pdf Agendabundel (6.1MB)
Algemene documenten:

1 19:15
heropening van de commissievergadering NLG 23 november
2 19:15
B-agenda Stikstof
2.a
Stikstof: Afdoeningsvoorstel Motie 57-2019, ‘Stikstofbeleid’ (B-agenda NLG 23-11-2020)
Op 11 november 2019 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen, waarin zij Gedeputeerde Staten oproepen nieuw stikstofbeleid vast te stellen, over stikstofbeleid in gesprek te blijven met verschillende sectoren, effecten ervan te toetsen en Provinciale Staten te informeren. In een brief lichten Gedeputeerde Staten toe hoe zij deze motie uitvoeren.
3 19:45
Rondvraag portefeuille mw. Rommel (Natuur, Landschap, Grond, Bodemdaling, PAS)
4 19:50
B-agenda Water
4.a
Water: Verzoek GL brief Starnmeer van de C- naar de B-agenda (B-agenda NLG 23-11-2020)
5 20:20
Rondvraag portefeuille dhr. Loggen (Water, WED, CPMR)
6
Sluiting