link naar deze pagina

Ruimte Wonen en Klimaat - 10 juni 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: Eric Jensen
Toelichting: Dit betreft een extra commissievergadering voor de inhoudelijke behandeling van de RES 1.0.
De vaste agendapunten staan op de agenda van de commissie RWK van 7 juni a.s.
Deze vergadering is een vervolg op de vergadering van 3 juni jl. Toen hebben insprekers de gelegenheid gehad om in te spreken, op 10 juni 2021 is de inhoudelijke bespreking van het RES 1.0. Er is geen mogelijkheid meer om in te spreken.

I.v.m. de maatregelen omtrent het Corona-virus is deze commissievergadering online in een digitale vergaderomgeving.
Leden van de commissie krijgen hiervoor een aparte uitnodiging met vergaderlink.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via https://noord-holland.stateninformatie.nl
Voor deze vergadering geldt de spreektijdregeling voor 3 vergaderuren.
Bundel:
pdf Agendabundel (475.6MB)
Algemene documenten:

1 18:15
Opening en mededelingen
2 18:20
Vaststelling van de agenda
3
A-Agenda Klimaat en Energie
3.a.1 18:25
Energie: Statenvoordracht RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021)
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Regionale Energie Strategieën 1.0 van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid en leggen deze met positief advies voor aan Provinciale Staten.
Met deze voordracht stelt Gedeputeerde Staten tevens voor de moties 121-2020, 125-2020, 128-2020, 131-2020,
1 34-2020, 1 36-2020 en 1 38-2020 als afgedaan te beschouwen. Deze moties zijn als bijlage aan de vergaderstukken toegevoegd.
3.a.2
Energie: RES 1.0 Noord-Holland Noord (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021)
3.a.3
Energie: RES 1.0 Noord-Holland Zuid (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021)
3.a.4
Schriftelijke inspraakreactie Milieuplatform IJmuiden Noord (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021/ C-agenda NLG 07-06-2021)
3.a.5
Schriftelijke inspraakreactie dhr. en mevr. De Groot (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021)
3.a.6
Schriftelijke inspraakreactie Natuurorganisaties mbt RES 1.0 (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021)
3.a.7
Energie: Quick Scan Beoordeling Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid van De Groene Rekenkamer (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021)
Op verzoek van de fractie Forum van Democratie toegevoegd.
3.a.8
Schriftelijke inspraakreactie Stichting Dorpsraad Driemond mbt RES 1.0 (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021)
3.a.9
Schriftelijke inspraakreactie actiegroep "Geen windturbines bij woningen in Koggenland" (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021)
3.a.10
Schriftelijke inspraakreactie de heer Hermus (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021)
3.a.11
Schriftelijke inspraakreactie mevrouw Mirck (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021)
3.a.12
Schriftelijke inspraakreactie div dorps- en stadsraden/werkgroepen/stichtingen etc inzake 600 meter grens windturbines handhaven (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021)
3.a.13
Schriftelijke inspraakreactie Strohalm Waterland (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021)
3.a.14
Schriftelijke inspraakreactie Noord Holland Referendum (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021 / C-agenda EFB 14-06-2021)
3.a.15
Schriftelijke inspraakreactie Stichting Behoud Waterland én Stichting De Kwade Zwaan (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021)
3.a.16
Schriftelijke inspraakreactie Stichting ZOgroen (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021)
3.a.17
Schriftelijke inspraakreactie mevr. Sophi (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021)
3.a.18
Energie: Inspraakbijdragen RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord
4
Sluiting