link naar deze pagina

Presidium - 20 mei 2019

Locatie: Commissiekamer 1
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Bundel:
pdf Agendabundel (7MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
3.a.b
Concept-verslag presidium 15-04-2019 en Lijst met actiepunten
4.a
Terugblik/evaluatie PS 18 april 2019
4.b
Concept-agenda PS 27 mei 2019
4.c
Voorstel wijziging vlekkenplan en toewijzen fractieruimte nieuwe fractie
5.a
Afdoeningsvoorstel Lijst aangenomen moties PS
5.b
Lijst aangehouden moties
5.c
Lijst ingekomen stukken PS
6
Aantal duocommissieleden
7
Aanwijzen tijdelijke 1e vice-voorzitter PS
8.a
Aanwijzen leden voor externe functies
8.b
Workshop IPO-congres
9
Interim-commissievergadering 24 juni voor PS 8 juli
10
Planning behandeling Jaarrekening
11
Bijeenkomst met Noord-Hollandse gemeenteraden en colleges
12
Bijeenkomst met Noord-Hollandse Eerste Kamerleden
13
Ondertiteling uitzendingen PS en commissies
14
Bij- en aframen PS-budgetten bij Zomernota
15
Rondvraag
16
Sluiting