link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 16 februari 2023

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:45
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Nicole van der Waart
Algemene documenten:

0 18:45
Technische Briefing PPLG
1
heropening commissievergadering NLG
2 20:15
PPLG (maandelijks)
2.a
Brief voortgang Provinciaal Programma Landelijk Gebied (maandelijks agendapunt PPLG)
De provincie werkt aan een Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), waarin onder andere de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) worden uitgewerkt. Het PPLG moet medio 2023 zijn afgerond. In een brief aan Provinciale Staten wordt de voortgang toegelicht.
3
Rondvraag gedeputeerde Rommel
4
Sluiting