link naar deze pagina

Commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving - 13 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: E.J. Ruitenberg

01
Opening van de vergadering.
02
Vaststelling van de agenda.
pdf Agenda (434KB)
pdf Postlijst (176KB)
03
Beschikbaarstelling € 50.000,- voor een lening aan CPO De Driehoek te Hattemerbroek.
04
Bestemmingsplanprocedure en leges Zomerdijk 1.
Geagendeerd op verzoek van het CDA in verband met vragen over de legesheffing.
05
Nota Grondbeleid 2019-2022 en nota grondprijsbeleid 2019-2020.
06
Informatie sNV.
07
Mededelingen college.
08
Rondvraag.
09
Vorige vergadering:
- verslag vergadering 16 januari 2019:
- actiepunten.

10
Afronding en sluiting
B.01
Raadsvoorstellen voor besluitvorming zonder bespreking: Vaststelling procedure voor onteigening nieuwe aansluiting Wezep A28.
P
Postlijst
P.01
Regionaal Werkplan Duurzaamheid 2019-2020.
P.02
Onderzoek brandveiligheid gevels.
P.03
Ontwikkeling locatie Buurskamp Wezep.