link naar deze pagina

Commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving - 27 juni 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: E.J. Ruitenberg

01
Opening van de vergadering.
02
Vaststelling van de agenda.
pdf Agenda (341KB)
pdf Postlijst (181KB)
03
Voorstel afgeven (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor realisatie drijvend zonnepark aan de Middeldijk, Hattemerbroek.
04
Voorstel gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 4.
05
Voorstel vrachtwagenparkeervoorziening.
06
Consultatie principeverzoek functieverandering VAB naar werken Duinkerkerweg 22 in Oosterwolde.
07
Voorstel vaststelling notitie prioritering woningbouwlocaties.
08
Jaarverslag en jaarrekening 2017.
Jaarverslag en jaarrekening 2017 zijn ook op papier toegestuurd aan de raadsleden en raadscommissieleden.
09
Informatie sNV
10
Mededelingen college.
11
Rondvraag.
12
Vorige vergadering:
- verslag vergadering 23 mei 2018
- actiepunten.
13
Afronding en sluiting.
B.01
Raadsvoorstellen voor besluitvorming zonder bespreking: Voorstel aanvraag omgevingsvergunning (eerste fase) Broekeroordsweg 3B ’t Loo Oldebroek voor een afwijking bestemmingsplan voor het realiseren van een overkapping.
B.02
Raadsvoorstellen voor besluitvorming zonder bespreking: Voorstel verhoging budget stimuleringsregeling duurzaamheid.
P
Postlijst
P.01
Eindrapportage sociale woningbouw.
Behorende bij Notitie prioritering woningbouwlocaties.
Heeft eerder op postlijst van 18 januari ’18 gestaan.
P.02
Raamovereenkomst prestatieafspraken 2018 – 2023 en jaarafspraken
Behorende bij Notitie prioritering woningbouwlocaties.
Heeft eerder op postlijst van 18 januari ’18 gestaan.
P.03
Aansprakelijkheidsstelling verlenen omgevingsvergunning (de Soppeweg 3, Wezep)