link naar deze pagina

Raad - 7 maart 2019

Locatie: Kulturhus De Talter, Stouwdamsweg 4 te Oldebroek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: Mw. J.F. Snijder- Hazelhoff
Toelichting: Locatie: Kulturhus De Talter (raadszaal is in verband met de verbouwing niet beschikbaar).

Algemene documenten:

01
Opening.
02
Vaststelling van de agenda.
03
Notulen vergaderingen 31 januari 2019 en 28 februari 2019.
04
Ingekomen stukken.
05
Mondelinge vragen van raadsleden.
06
Lijst van B-onderwerpen, die bij hamerslag worden afgedaan.
06.01
Geen zienswijze indienen op Bestuursagenda GGD-Noord- en Oost-Gelderland 2019-2023 en financiële uitgangspunten voor de Begroting 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland 2019-2023.
06.02
Instemmen met wijzigingen bestuurlijke structuur samenwerking openbaar onderwijs op de Veluwe.
06.03
Vaststellen Nota Grondbeleid 2019-2022 en nota grondprijsbeleid 2019-2020.
06.04
Starten onteigeningsprocedure in kader van de aansluiting Wezep/H2O op de A28
07
Beschikbaarstelling € 50.000,- voor een lening aan CPO De Driehoek te Hattemerbroek.
08
Burgerinitiatief “Durf te kiezen”.
(voorstel voor gesprekken over bestuurlijke samenwerking of fusie).
09
Wijziging samenstelling vaste raadscommissies.
10
Sluiting.