link naar deze pagina

Raadsvergadering - 22 september 2020

Locatie: de raadsvergadering is digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 juli 2020
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
5
Schrijven van brieven voor gevangenen
6
Raadsnota ZN242184 Eerste wijziging begroting 2020 Belastingsamenwerking West-Brabant
7
Raadsnota ZN232431 Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid 2020 (Europaweg 15)
8
Raadsnota ZN199156 Wijkgericht werken
9
Nadere inlichtingen GroenLinks inzake beantwoording artikel 39-vragen over ventilatie schoolgebouwen
10
Motie vreemd aan de orde "Westelijke rondweg"
11
Sluiting