link naar deze pagina

Raadsvergadering - 24 januari 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Huisman
Toelichting: Oproep voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 24 januari 2017 om 19.30 uur

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen van de voorliggende raadsagenda BI.0160648
3
Raadsnota BI.0160548 Ontslag en benoeming lid Commissie Ombudsman
4
Notulen van de raadsvergadering van 13 december 2016 BI.0160649
5
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
6
Schrijven van brieven voor gevangenen
7
Hamerstuk: Nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2017 - 2020 - BI.0160564
8
Hamerstuk: Vaststelling van bestemmingsplan "De Contreie 2017" - BI.0160508
9
Hamerstuk: Vaststelling bestemmingsplan "Dorst, herziening 2 (Oude Tilburgsebaan) - BI.0160600
10
Bespreekstuk: Herziene Algemene Plaatselijke Verordening (APV) - BI.0160627
11
Bespreekstuk: Elektronische tijdwaarneming Recreatieoord de Warande 50 meter bad - BI.0160610
12
Bespreekstuk: Verordening geurhinder en veehouderij - BI.0140127
13
Sluiting