Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Openbare collegevergadering - 21 september 2020

Locatie: B. en W. kamer
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 15:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs

1
Opening en mededelingen
2
Openbare stukken uit eerdere collegevergadering
2.1
243356 Voorontwerp bestemmingsplan Landgoed 't Hoefke
3.1
Openbare bespreekstukken
3.1.1
243134 Beantwoording vragen ex art. 39 RvO Gemeentebelangen (Afvaldumping)
3.1.2
247998 Visie op het sociaal domein
3.1.3
214921 Toekomst van dagbesteding en begeleiding
3.1.4
245310 Beheer op afstand fietsenstallingen
3.1.5
208780 Plaatsing beschoeiing langs Het Perk
3.1.6
245455 Vervangen decor trekken De Bussel
3.2
Openbare hamerstukken
3.2.1
245351 Verordening BIZ Binnenstad Oosterhout 2021 - 2025
3.2.2
240038 Impact coronacrisis cultuur-maatschappelijke voorzieningen
3.2.3
236060 Voorschoolse educatie
3.2.4
199186 Blauwsparstraat; reconstructie wegprofiel oth00546
3.2.5
248019 Planning actualisatie raadsnota's (september 2020)