Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raad - agendacommissie - 6 mei 2021

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: 1e Vice-voorzitter gemeenteraad Walther Hoosemans

1
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2
Afsprakenlijst agendacommissie
3
Actielijst agendacommissie
4
Termijnagenda gemeenteraad
5.1
Conceptagenda raadsvergadering
5.2
Schrijven brieven aan gevangenen
6
Terugblik en vooruitblik vergaderingen en bijeenkomsten
7
Rondvraag en sluiting