Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 27 oktober 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2020
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
5
Schrijven van brieven voor gevangenen ZN249208
6
Toekomst rekenkamer(functie)
7
Regelingen mandaten griffie en auditcommissie en instructie griffier
8
Hamerstukken / Bespreekstukken
12
Raadsnota ZN247998 Visie sociaal domein
13
Raadsnota ZN235105 Beleidskader welzijn
14
Raadsnota ZN214921 Toekomst dagbesteding en begeleiding
15
Sluiting