link naar deze pagina

Openbare collegevergadering - 12 april 2021

Locatie:
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 13:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs

1
Opening en mededelingen
2
Openbare stukken uit eerdere collegevergadering
3.1
Openbare bespreekstukken
3.1.1
282789 Beantwoording vragen ex art. 39 RvO Gemeentebelangen (groen om schoolpleinen)
3.1.2
280281 Beantwoording vragen ex art. 39 RvO GroenBrabant (datalek BWB)
3.1.3
261676 Indiensttreding medewerkers MOOVE
3.1.4
281587 Zienswijze op ontwerp-Omgevingsvisie gemeente Breda
3.1.5
268979 Ontwerpvergunning Windpark
3.1.6
281722 Raadsinformatie Wijkgericht Werken
3.1.7
276464 Fietsbrug Vrachelen-Zwaaikom
3.2
Openbare hamerstukken
3.2.1
282834 Benoeming vertrouwenspersoon
3.2.2
277203 Vervanging Openbare Verlichting JOR2021
3.2.3
281601 Afvalkalender vanaf 2022 geheel digitaal
3.2.4
280602 Energietrainee Duurzaamheid