Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raad - informatieavond - 14 mei 2019

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter:

1
Insprekers op de conceptraadsagenda van 21 mei 2019
2
Perspectiefnota 2020
3
Stand van zaken Budget Neutraal Wmo en Taskforce Jeugd