Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raad - auditcommissie - 24 juni 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 11:00
Voorzitter: W.J. van der Zanden

1
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2
Afsprakenlijst auditcommissie 17-06-2020
3
Ter meningsvorming: gesprek met de accountant en de portefeuillehouder middelen over de jaarrekening 2019 en het verslag van bevindingen van de accountant
In de vergadering van 17 juni 2020 heeft de auditcommissie op basis van de conceptjaarrekening 2019 en het verslag van bevindingen zich voorbereid op het gesprek met de accountant en de portefeuillehouder middelen. Dit is onderdeel van het proces dat leidt tot het advies aan de raad over het al dan niet vaststellen van de jaarrekening. In de afsprakenlijst (zie agendapunt 2) staan diverse vragen geformuleerd. Met de portefeuillehouder kan o.a. worden doorgepraat over het gesprek met de accountant.
4
Sluiting en rondvraag