Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raad - vragenhalfuur - 26 januari 2021

Locatie: digitaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 19:30
Voorzitter: 1e Vice-voorzitter gemeenteraad Walther Hoosemans
Toelichting: Overzicht vragen vragenhalfuur dinsdag 26 januari 2021 om 19.00 uur

Op grond van artikel 40 van het reglement van orde zijn de hiernavolgende vragen aangemeld:
Algemene documenten:

1
Wethouder Kastelijns
1.1
Vraag van het lid Van Opzeeland (PvdA) over de aanleg van de ecologische verbindingszone Contreie/Den Hout die al langere tijd stil ligt. De bewoners van Den Hout en die aan de rand van de Contreie wonen vragen zich af of het de bedoeling is dat het terrein langzaam aan verandert in een kale vlakte en een hondenuitlaatplaats. Kan het college aangeven wanneer de ecologische verbindingszone gereed is?
2
Wethouder Willemsen
2.1
Vraag van het lid Broekhoven (GBV) over slachtoffers van de toeslagenaffaire: we hebben gelezen dat in Oosterhout 22 gezinnen in beeld zijn m.b.t. de toeslagen affaire. Graag heb ik antwoord op de volgende vragen:
2.1.1
Heeft u contact met deze 22 gezinnen?
2.1.2
Heeft u enig idee over het aantal gezinnen in Oosterhout dat niet in beeld is?
2.1.3
Bent u bereid om via de Turkse- en Marrokkaanse moskee op te roepen om bijvoorbeeld via de bestaande WhatsApp-groepen een oproep te laten doen, zodat slachtoffers zich gaan melden. Bent u bereid om ook andere slachtoffergroepen waaronder Surinamers en Antillianen via eigen netwerken op te roepen zich te melden bij u?
2.1.4
Heeft u een loket voor de slachtoffers ingericht?
2.1.5
Heeft u een plan om de slachtoffers met prioriteit op te vangen, te ondersteunen en verder te helpen indien hulp nodig is?
2.1.6
Bent u bereid om dit ook per onmiddellijke ingang in praktijk te brengen?
2.2
Vraag van het lid Van der Zanden (GroenLinks) over te late vermelding TOZO-3 regeling in Nieuwsbrief Ondernemend Oosterhout: op dinsdag 2 december stond in de nieuwsbrief Ondernemend Oosterhout de volgende mededeling over de TOZO-3 regeling. Dit is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers voor zelfstandig ondernemers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis. Ik citeer uit de nieuwsbrief: “Sinds 1 oktober 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo-3 aangevraagd worden. Dit kan vanaf de 1e van de maand waarin de Tozo-3 aanvraag is gedaan. Maar let op: het is vanaf 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht. Wacht dus niet en vraag de uitkering levensonderhoud vandaag nog aan.”. En vandaag is dus 2 december en dus te laat. Wij hebben bericht ontvangen van een ondernemer die hierdoor een bedrag van € 3.000 is misgelopen en dat in een tijd waarin ondernemers het al zo zwaar hebben. Kan de wethouder aangeven hoe dit heeft kunnen gebeuren, hoeveel ondernemers hierdoor geld misgelopen zijn en op welke manier de gemeente de ondernemers die hier door getroffen zijn tegemoet gaat komen?
3
Wethouder Piena
3.1
Vraag van het lid Van der Zanden (GroenLinks) over het niet weghalen van graffiti na melding hiervan bij de gemeente.
3.2
Vraag van het lid Van Opzeeland (PvdA) over De Weide en de Kreek, gelegen in de Contreie, aangelegd als speelvoorzieningen. Wanneer je er gaat kijken dan valt op dat vooral de natuur zijn gang gaat en dat er van een echte speelvoorziening geen sprake is. De Weide verandert in een hangplek voor jongeren en regelmatig vinden hier vernielingen plaats van het meubilair. Het oorspronkelijk bedoelde voetbalveldje is wel ingezaaid maar nooit een echt voetbalveldje geworden. Recent zijn er bij de duiker in de Kreek afzethekken geplaatst maar is de bovenkant van de deze duiker nog steeds bereikbaar en bovendien kunnen kleine kinderen hier gemakkelijk onder door. De kans dat iemand naar beneden valt en gewond raakt is aanwezig. De vraag is of het de bedoeling is dat de geschetste situatie in de Kreek en op de Weide zo blijft of dat hier een goede oplossing voor wordt gezocht? En welke is dat?
3.3
Vraag van het lid Van der Zanden (GroenLinks) over de stand van zaken Corona Impact Analyse
3.4
Vraag van het lid Louwerens (GroenLinks) over stand van zaken onderzoek ventilatie op scholen
4
Burgemeester Buijs
4.1
Vraag van het lid Van der Zanden (GroenLinks) over handhaving GO-Scooters