Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Openbare collegevergadering - 12 januari 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 15:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs

1
Opening en mededelingen
2
Openbare stukken uit eerdere collegevergadering
2.1
255525 Toekomstplannen Thuisvester voor Recreatiepark De Eekhoorn Seterseweg 4
3.1
Openbare bespreekstukken
3.1.1
263253 Beantwoording vragen ex art. 39 RvO VVD (leges OTC de Warande)
3.1.2
263286 Verlenging Brede Buurt
3.1.3
Raadsbrief aanpassen 262299 Stoppen met inname bedrijfsafval op de milieustraat
3.2
Openbare hamerstukken
3.2.1
262515 Beantwoording van ex art 39 RvO GBV (Houtse Heuvel 2)
3.2.2
251142 Stimuleringslening PIM Senior - afwijken kredietadvies SVn
3.2.3
264858 Raadsinformatiebrief uitstel beschermd wonen
3.2.4
264340 (Tijdelijke) uitbreiding formatie kabels en leidingen
3.2.6
265014 Herbenoeming lid Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht (Awb)
3.2.7
263687 Subsidieverzoek 2021 stichting BIZ Weststad
3.2.8
267879 Machtigen wethouder ihkv archivering