Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raad - informatiebijeenkomst - 25 juni 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter:

0
Presentatie door bureau LOS Stadomland, concept-visie Arkendonk
De presentatie duurt 15 minuten. Vervolgens vindt een werkbijeenkomst plaats in vergaderkamer 4.

Visie Arkendonk

In 2017 is er informatie opgehaald tijdens bijeenkomsten met bewoners, winkeliers, eigenaren van de panden in het gebied en de gemeenteraadsleden. De samenvatting van de bijeenkomst met uw raad is bijgevoegd. Samen met eerdere studies en gebiedsgegevens zijn alle gegevens gebundeld en dienen als basis om te komen tot een totaalvisie voor Arkendonk. De visie moet leiden tot programmatische, ruimtelijke en financiële kaders voor de toekomstige invulling van het gebied. Thema’s zoals duurzaamheid, groen, water, parkeren, leefbaarheid, wonen, winkelen, openheid van het gebied, (sociale) veiligheid etc. dienen zeker terug te komen in de visie.

De gemeente Oosterhout heeft het bureau LOS Stad om Land uit Vught gevraagd om te helpen bij het tot stand komen van de visie. De eerste denkrichtingen zijn door het genoemde bureau gemaakt. De bedoeling is dat deze aan uw raad worden voorgelegd en toegelicht. Aansluitend zal in vergaderkamer 4 een werksessie met de raadsleden plaatsvinden.
1
Inleiding
2
Voorstellen bureau LOS Stad om Land
3
Toelichting denkrichtingen
4
Werksessie in vergaderkamer 4