Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Openbare collegevergadering - 19 januari 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 15:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs

1
Opening en mededelingen
2
Openbare stukken uit eerdere collegevergadering
3.1
Openbare bespreekstukken
3.1.1
259090 Voortgangsnota visie Arkendonk
3.1.2
264368 Tariefstelling Deeltaxi
3.1.3
268411 Galvanitas Learning Factory
3.1.4
264717 Informatiebrief impact corona cluster Werk&Inkomen
3.1.5
262129 Beantwoording vragen ex art. 39 RvO Groen Brabant (verkeersveiligheid Pannenhuisstraat)
3.2
Openbare hamerstukken
3.2.1
264637 Bedrijfsplan 2020 WAVA/MidZuid
3.2.2
263447 Rijksuitkering huisvesting kwetsbare groepen