Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raad - vragenhalfuur - 17 september 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 19:30
Voorzitter: Vice-voorzitter gemeenteraad
Toelichting: Overzicht vragen vragenhalfuur dinsdag
17 september 2019

Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde zijn de hierna volgende vragen aangemeld voor het vragenhalfuur van dinsdag 17 september 2019.

1
Wethouder de heer Willemsen
1.1
Vragen van VVD (de heer Wesel) over hoogte leenbedrag startersleningen
1.2
Vragen van GBV (mevrouw Broekhoven) over scouting Erasmus
1.3
Vragen van GBV (de heer Van Ginneken) over het nemen van principe besluiten
2
Wethouder de heer Piena
2.1
Vragen van VVD (de heer Melsen) over aanleg fietspad Mgr.Frencken College
2.2
Vragen van GroenLinks (de heer Van der Pluijm) over fietspad Dorst
2.3
Vragen van GBV (de heer Van Ginneken) over de voortgang van de communicatie over de Bredaseweg richting bewoners Houthaven
3
Wethouder Van der Helm
3.1
Vragen van GroenLinks (de heer Louwerens) over Stille kermis
4
Burgemeester
4.1
Vragen van GroenLinks (de heer van der Pluijm) over overlast bij het busstation
4.2
Vragen van Gemeentebelangen (de heer De Nijs) over fietsoverlast bij het busstation
4.3
Vragen van GBV (de heer Van Ginneken) over het niet beantwoorden van belangrijke poststukken