link naar deze pagina

Openbare collegevergadering - 30 januari 2023

Locatie: B. en W. kamer
Aanvang: 12:00
Eindtijd: 16:30
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs

1
Opening en mededelingen
2
Openbare stukken uit eerdere collegevergadering
3.1
Openbare bespreekstukken
3.1.1
1004672 Regionaal beleidsplan Politie Zeeland-West-Brabant 2023-2026
3.1.2
1003949 Toekomstscenario Hanze College
3.1.3
1001177 Burgemeester Holtroplaan en Vondellaan
3.1.4
1004280 Inventarisatie, inspectie en advies verkeersborden gemeente Oosterhout
3.1.5
1006230 Kunstwerk Vrachelsplein de Contreie
3.2
Openbare hamerstukken
3.2.1
1005590 Vaststellen kerkenvisie
3.2.2
1006111 Herziene begroting MidZuid 2023
3.2.3
321552 Raadsvoorstel tot nemen herstel- besluit Bestemmingsplan "Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 28 (Steenovensebaan 26a en 28)"
3.2.4
1006668 Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap 2023
3.2.5
1006610 Bandverlaging bij aanbiedplaatsen van huisvuil
3.2.6
1006180 Verdere gemeentebrede uitrol GFE cocons en ondergrondse containers voor oud papier en karton
3.2.7
1006582 Actualisatie raadsplanning 30 jan. 2023