link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 februari 2023

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs

1
Opening
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst vorige vergadering
4
Lijst ingekomen stukken
Voorgesteld wordt te besluiten zoals in de lijst ingekomen stukken (LIS) is aangegeven.
De lijst is vanaf de dag van de vergadering als bijlage bij dit agendapunt gevoegd.

De ingekomen stukken kunt u, ook tussentijds, raadplegen op de website van de gemeenteraad van Oosterhout
https://oosterhout.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/ba557b51-b8bd-452b-a27b-a9af083e0261
5
Schrijven van Amnesty brief
15
Sluiting