link naar deze pagina

Raad - agendacommissie - 8 februari 2023

Locatie:
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 19:30
Voorzitter: 1e waarnemend voorzitter gemeenteraad Walther Hoosemans

1
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2
Afsprakenlijst agendacommissie
3
Actielijst agendacommissie
4
Termijnagenda gemeenteraad
5.1
Concept voorlopige agenda raadsvergadering
5.2
Schrijven van Amnesty brief
Gemeentebelangen is aan de beurt om een keuze te maken.

https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-bahrein-al-khawaja
https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-china-huang
https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-india-bk16
6
Terugblik en vooruitblik vergaderingen en bijeenkomsten
7
Rondvraag en sluiting