link naar deze pagina

Raad - vragenhalfuur - 28 april 2021

Locatie: digitaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 19:30
Voorzitter: 1e Vice-voorzitter gemeenteraad Walther Hoosemans

1
Wethouder Piena
1.1
Vraag van de heer De Nijs (Gemeentebelangen) over verkeersveiligheid rond de basisschool de Touwbaan.
[Al jaren ervaren de bewoners parkeeroverlast van ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen. Volgens de directie van de school is er een speciale regeling getroffen zodat er gedurende een bepaalde tijd niet gehandhaafd wordt. Maar vooral de veiligheid van de kinderen baart ernstige zorg.]
1.2
Vraag van het lid De Laat (Voor Heel Oosterhout) over speeltuin Santrijngebied.
2
Wethouder Willemsen
2.1
Vraag van het lid Van der Zanden (GroenLinks) over het alleen nog maar digitaal aanbieden van de afvalkalender.
3
Wethouder Kastelijns
3.1
Vraag van het lid Louwerens (GroenLinks) over avonden bouwlocatie Vissers en Arkendonk. Informatieavond of omgevingsdialoog?
4
Burgemeester Buijs
4.1
Vraag van het lid Jacobs (CDA) over de opening van terrassen, specifiek op de volgende punten:
4.1.1
Veel ondernemers, maar ook hun gasten staan te springen om weer -op een veilige manier- gebruik te maken van de terrassen. Toch bereiken ons signalen van enige onzekerheid en -voorzichtig gesteld- ook enig ongenoegen over de opgestelde regels. In een verslag van: ‘Overleg, Gemeente en afd. KHN Oosterhout d.d. 22-04-2021’ wordt e.e.a. verwoord dat aanleiding is voor die twijfel. De mij ter oren gekomen zorgen gaan over de volgende punten.
4.1.2
Er zijn geruchten dat Oosterhout striktere regels zou hanteren dan de landelijke overheid stelt, is dit zo?
4.1.3
Hoe wordt de 50 personen per terras geïnterpreteerd? Kunnen ondernemers die over fysiek gescheiden terrassen gelegen op een ruim genoeg terrein deze terrassen naast elkaar gebruiken?
4.1.4
Is het dragen van mondkapjes buiten door personeel verplicht?
4.1.5
Hoever gaat de verantwoording voor ondernemers ‘buiten de lijnen van het terras’?