Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raad - informatieavond - 7 mei 2019

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Vice-voorzitter gemeenteraad

1
Uitleg/Presenatie over de werking van het woonruimteverdelingssysteem "Klik voor Wonen" en wat dit voor de Oosterhoutse woningzoekende betekent in wachttijden etc.
2
Update stand van zaken ruintelijke projecten (woningbouwprojecten)