Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raad - agendacommissie - 6 januari 2021

Locatie: digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: 1e Vice-voorzitter gemeenteraad Walther Hoosemans

1
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2
Afsprakenlijst agendacommissie
3
Actielijst agendacommissie
4
Termijnagenda gemeenteraad
5.1
Conceptagenda raadsvergadering
5.2
Schrijven brieven aan gevangenen
Fractie VHO stelt voor om een brief te schrijven aan de autoriteiten van China (medische zorg voor mensenrechtenadvocaat).
Onderstaand de briefacties waar uit gekozen kan worden.

IranĀ  https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-iran-hartpatient-heeft-dringend-zorg-nodig
Azerbeidzjan https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-azerbeidzjan-laat-elchin-mammad-onmiddellijk-vrij
Bolivia https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-bolivia-bescherm-waldo-en-franco-albarracin
China https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-china-medische-zorg-voor-yu-wensheng
6
Terugblik en vooruitblik vergaderingen en bijeenkomsten
7
Rondvraag en sluiting