Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Rekeningcommissie - 10 juni 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
3
Mededelingen
4
Adviesstukken
4.1
Accountantsverslag en jaarrekening 2020
4.2
Meerjarenprogramma (MPG) 2021 - 2024
4.3
Eerste financiƫle tussenrapportage 2021
4.4
Rechtmatigheidsverklaring
5
Ingekomen stukken
5.1
Kostendekkendheid Leges
6
Rondvraag
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting