Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Agendacommissie - 19 maart 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans

1
Opening, afmeldingen, mededelingen
2
Vaststelling van de agenda
3
Ingekomen post, nagekomen stukken
3.1
Inspreekreactie bewoners Terwaenen
3.2
Verzoek externe gespreksleider
3.3
Opiniecommissie Jongerenwerk
4
Terugblik vergaderingen
5
Verslag vergadering d.d. 6 februari 2020
7
Vaststelling conceptagenda raadsvergadering
8
Wijzigingen Vergaderdata 2020
9
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
10
Rondvraag
11
Sluiting