Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Opiniecommissie Sociaal Bestuurlijk - 12 maart 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Alfons Prinssen
Toelichting: Deze vergadering is geannuleerd

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen
4.2
Rondvraag
5
Opinierend
• 2 termijnen
• maximale spreektijd 1e termijn is 3 minuten per fractie
• ruimte voor verduidelijkende vragen (ook door portefeuillehouder) na de 1e termijn van een fractie
• beeldvorming
• belangrijke punten benoemen
• géén vragen aan de portefeuillehouder
• laat ruimte voor oordeelsvorming in 2e termijn
• ruimte voor een reactie van de portefeuillehouder
• naar behoefte is er een schorsing na de 1e termijn
• de voorzitter leidt het onderling gesprek tijdens 2e termijn, de portefeuillehouder doet ook mee.
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting