Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Ruimte - 20 mei 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: Indien de Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk uitloopt wordt de aanvangstijd later. Iedereen kan de vergaderingen en bijeenkomsten digitaal volgen. Kijk daarvoor op de website van de gemeente Oss ( www.oss.nl/gemeenteraadlive ).

De agenda’s kunnen wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen. Daardoor kan het voorkomen dat we de vergadering moeten verzetten, annuleren of de aanvangstijd aanpassen. Houdt u daarom de website van de gemeente Oss goed in de gaten voor de laatste wijzigingen.

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
5
Adviesstukken
Adviesstukken A
• Niet bespreken
• Stemverklaring tijdens raadsvergadering is mogelijk
Adviesstukken BI
• 1 termijn
• er is geen debat nodig om tot een advies aan de raad te komen
• weergeven standpunt of bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
• interrupties op antwoord portefeuillehouder zijn mogelijk
Adviesstukken BII
• 2 termijnen
• Debat
• maximale spreektijd 1e termijn 3 min per fractie
• verhelderende vragen na bijdragen in 1e termijn (ook door portefeuillehouder)
• meerdere woordvoeders in de tweede termijn
• focus op advies aan de raad
5.01
A Onttrekken van wegen aan openbaarheid
5.02
A Vaststelling bestemmingsplan Graaf Alardstraat-Walstraat-Megen
5.03
A Vaststelling bestemmingsplan Heilig Kempke Lith - 2021
5.04
BI Begroting 2022 en Jaarstukken 2020 GR-KCV
SP
GroenLinks Vragen over de sociale kant van het kostenbeheersplan.
5.05
BI Uitkering reserve Landelijk Gebied voorherstel cultuurhistorisch waardevol landschapselement
SP
5.06.a
BII Evaluatie en actualisatie beleid zonne-energie
Spreektijd 5 minuten (5.06.a en 5.06.b)
SP: Afhankelijk van het antwoord op technische vragen wellicht af te schalen naar B1.
GroenLinks Het is geen evaluatie. Het is een opsomming van losse flodders. Het blijft in algemeenheden. Vragen aan de wethouder.
PvdA, D66, VDG, VVD en LOF
5.06.b
BII Stand van zaken zonnevelden en nieuwe initiatieven
SP: zie “Evaluatie en actualisatie beleid zonne-energie”
GroenLinks Vragen over de manier exploitatie en participatie.
VDG Nieuwe coöperatie of aansluiten bij bestaand initiatief
D66
5.07.a
BII Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
SP, PvdA, D66, Beter Oss
GroenLinks wil meer inzage in de notulen van de stuurgroep.
CDA Kort statement
5.07.b
Regionale Energiestrategie
SP vraagt de wethouder om een reactie.
5.07.c
Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
Op verzoek van SP en D66 tijdens de raadsvergadering 28 mei 2020 en 29 oktober 2020
5.08.a
BII Start prijsvraag nieuwe ontwikkeling locatie Belastingkantoor
GroenLinks vraagt zich af welke plannen je doodslaat met het vastleggen van uitvoering door de winnaar.
Beter Oss Statement
D66 Statement, initiatief van der Pas meenemen
SP, PvdA, CDA
5.08.b
Raadsinformatiebrief voortgang herontwikkeling locatie belastingkantoor
SP korte opmerking
5.09.a
BII Visie landbouw Oss
Spreektijden 5 minuten
SP, CDA, PvdA, VDG, D66, VVD en Beter Oss
5.09.b
Visie landbouw Oss
Op verzoek van SP tijdens raadsvergadering 28 januari 2021
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
Ingekomen A-stukken
• Niet bespreken
Ingekomen BI-stukken
• Kort statement, opmerking of bestuurlijke vraag
• beperkte interrupties op antwoord portefeuillehouder mogelijk
Ingekomen BII-stukken Deze stukken komen voortaan vóór de BI-stukken op de agenda
• aanduiding ingeschatte bespreektijd op basis van vooraf aangegeven motivatie
• 1 termijn
• geen debat
• op verzoek geven fracties mening
• beperkte interrupties van fracties en portefeuillehouder zijn toegestaan
• focus op vooraf aangegeven motivatie
6.1.01
A Verantwoordingsrapportage Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 2020
6.1.02
A Verantwoordingsrapportage Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 2020
6.1.03
A Verantwoordingsrapportage Basisregistratie Ondergrond (BRO) 2020
6.1.04
BII Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan Ontwikkelingen 2 Buitengebied Oss - 2021
SP Vragen aan de wethouder
D66 Effecten VAB. Wat betekent dit voor mest en fosfaatrechten
overig Besluit college over Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan ‘Ontwikkelingen 2 Buitengebied Oss - 2021’ .PDF (52KB)
overig Regels.PDF (16.2MB)
overig Toelichting.PDF (7.2MB)
overig Bijlage 1 bij toelichting rob Beemdenweg 2a 2b Herpen.PDF (5.2MB)
overig Bijlage 2 bij toelichting rob Bredeweg 25 Geffen.PDF (24.1MB)
overig Bijlage 3 bij toelichting rob Burgemeester van Erpstraat 70 Berghem.PDF (15.1MB)
overig Bijlage 4 bij toelichting rob Elleboogstraat 3 Deursen-Dennenburg.PDF (7MB)
overig Bijlage 5 bij toelichting rob Hamelspoelweg 4 Herpen .PDF (4.7MB)
overig Bijlage 6 bij toelichting rob Heikampstraat 15 Oss.PDF (2.6MB)
overig Bijlage 7 bij toelichting rob Hoogoordstraat 3 Macharen.PDF (5.3MB)
overig Bijlage 8 bij toelichting rob Kruiskampweg 26-30 Geffen.PDF (4.2MB)
overig Bijlage 9 bij toelichting rob Leiweg 5c-7 Geffen.PDF (1.8MB)
overig Bijlage 10 bij toelichting rob Pastoor van Weerdtstraat 16 Teeffelen.PDF (10.1MB)
overig Bijlage 11 bij toelichting rob Poelstraat 3 Dieden.PDF (11.6MB)
overig Bijlage 12 bij toelichting rob Rulstraat 3 Megen.PDF (3.9MB)
overig Bijlage 13 bij toelichting rob Weegstraat 3 Huisseling.PDF (10.4MB)
overig Legenda bij de verbeelding.PDF (243KB)
overig Ontwerpbesluit hogere waarden Bredeweg 25 in Geffen.PDF (2.3MB)
overig Ontwerpbesluit hogere waarden Burgemeester van Erpstraat 70 in Berghem.PDF (1.9MB)
pdf Overzicht 13 verzoeken Veegplan 2 16 maart 2021.DOCX (15MB)
overig Verbeelding - onderdeel 1 Beemdenweg 2a-2b Herpen.PDF (134KB)
overig Verbeelding - onderdeel 2 Bredeweg 25 Geffen.PDF (157KB)
overig Verbeelding - onderdeel 3 Burgemeester van Erpstraat 70 Berghem.PDF (250KB)
overig Verbeelding - onderdeel 4 Elleboogstraat 3 Deursen-Dennenburg.PDF (181KB)
overig Verbeelding - onderdeel 5 Hamelspoelweg 4 Herpen.PDF (153KB)
overig Verbeelding - onderdeel 6 Heikampstraat 15 Oss.PDF (148KB)
overig Verbeelding - onderdeel 7 Hoogoordstraat 3 Macharen.PDF (147KB)
overig Verbeelding - onderdeel 8 Kruiskampweg 26-30 Geffen.PDF (137KB)
overig Verbeelding - onderdeel 9 Leiweg 5c-7 Geffen.PDF (158KB)
overig Verbeelding - onderdeel 10 Pastoor van Weerdtstraat 16 Teeffelen.PDF (156KB)
overig Verbeelding - onderdeel 11 Poelstraat 3 Dieden.PDF (165KB)
overig Verbeelding - onderdeel 12 Rulstraat 3 Megen.PDF (131KB)
overig Verbeelding - onderdeel 13 Weegstraat 3 Huisseling.PDF (193KB)
pdf B&Wvoorstel Ontwikkelingenplan 2 Buitengebied Oss - 2021 concept.DOCX (601KB)
pdf Bijlage bij B&W advies Tabel overzicht inhoud 13 verzoeken.DOCX (14KB)
6.1.05
BI Brieven over de dijk in Ravenstein en specifiek de overlast van vrachtwagens in het nieuwe scenario
GroenLinks heeft vanwege onrust onder inwoners over vrachtverkeer, in combinatie met de Heus vragen over mogelijke oplossingen
VDG wil bespreken wat voor de dijkbewoners gedaan kan worden.
SP heeft een vraag aan de wethouder en wil een reactie.
Gezien de petitie /protest wil D66 weten hoe het proces met alle stakeholders en bewoners verloopt.
6.1.06
BI Ontwerp Bestemmingsplan, ontwerpbesluit hogere waarden en anterieure overeenkomst Kromstraat Oss 2021
SP korte opmerking
D66 Parkeren en isolatie woningen
6.1.07
BI Ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Geffen - 2021
SP korte opmerking
VDG Wanneer wijzigingsbevoegdheid
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag.
Beantwoording vragen en toezeggingen kunnen tot maandag voorafgaand aan deze vergadering tot 12.00 uur worden aangevuld.
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting