Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Opiniecommissie Ruimte - 12 maart 2020

Locatie: Commissiezaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Theo van Mook en Jan Zoll
Toelichting: Deze vergadering is geannuleerd

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
\- Meneer Bouw spreekt in op agendapunt 6\.1\.05 Raadsinformatiebrief met bijlagen van wethouder van Orsouw over geluidsoverlast veer in Lith
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen
4.2
Rondvraag
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting