Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Opiniecommissie Ruimte - 27 mei 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter:
Toelichting: Gecombineerde opiniecommissie Ruimte en Sociaal Bestuurlijk. Eerder is afgesproken dat dossiers die betrekking hebben op de Omgevingswet in een gecombineerde vergadering besproken worden.

Iedereen kan de vergaderingen en bijeenkomsten digitaal volgen. Kijk daarvoor op de website van de gemeente Oss ( www.oss.nl/gemeenteraadlive ).

De agenda’s kunnen wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen. Daardoor kan het voorkomen dat we de vergadering moeten verzetten, annuleren of de aanvangstijd aanpassen. Houdt u daarom de website van de gemeente Oss goed in de gaten voor de laatste wijzigingen.

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen
4.2
Rondvraag
5
Opinierend
• 2 termijnen
• maximale spreektijd 1e termijn is 3 minuten per fractie
• ruimte voor verduidelijkende vragen (ook door portefeuillehouder) na de 1e termijn van een fractie
• beeldvorming
• belangrijke punten benoemen
• géén vragen aan de portefeuillehouder
• laat ruimte voor oordeelsvorming in 2e termijn
• ruimte voor een reactie van de portefeuillehouder
• naar behoefte is er een schorsing na de 1e termijn
• de voorzitter leidt het onderling gesprek tijdens 2e termijn, de portefeuillehouder doet ook mee.
5.01
Opinienota Rapport Stadshart Oss 2025
De Agendacommissie besluit het dossier onder voorbehoud te agenderen en zal ongeveer een week voor de opiniecommissie beoordelen of het stuk voldoende is (compleet) om te kunnen worden besproken, anders wordt het alsnog niet geagendeerd.
5.02
Discussienota visie Stedelijk gebied
5.03
Concept gebiedsvisie vitaal buitengebied
6
Raadplegend / Raadgevend
• 1 termijn
• mening geven over voorgenomen collegebesluit
• ruimte voor verduidelijkende vragen na de 1e termijn van een fractie (ook door portefeuillehouder)
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting