link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 13 januari 2022

Locatie: MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. W.A.J. Westenenk
Toelichting: Vanwege de corona-maatregelen wordt de vergadering gehouden zonder publiek.

De vergadering wordt via de livestream uitgezonden en is te bekijken via https://raalte.notubiz.nl/live.

In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over
de ontstane situatie bij De Productie, bestemmingsplan Evenbelterweg 7 Raalte, uitvoeren integrale businesscase Huisvesting, TGW, Klimaat & duurzaamheid Gemeentehuis en Notitie kansen starters.

Als je wilt meepraten kan je je aanmelden kan tot uiterlijk 13 januari 2022 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Ontstane situatie bij De Productie (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
6
Raadsvoorstel bestemmingsplan Evenbelterweg 7 Raalte(door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk)
7
Raadsvoorstel uitvoeren integrale businesscase Huisvesting, TGW, Klimaat & duurzaamheid Gemeentehuis (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
8
Notitie kansen starters (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
9
Sluiting