link naar deze pagina

Informatiebijeenkomst - 8 mei 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:15
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Marcel van Dam
Toelichting: Presentatie onderzoeksrapport De Zegge VII

1
Presentatie onderzoeksrapport De Zegge VII
pdf Eindrapport De Zegge VII Beschreven - mei 2017.pdf (1.9MB)
pdf Noot 2, 19 jan 2001, ambtelijke memorandum.pdf (152KB)
pdf Noot 3, 12 juni 2001, adviesnota.pdf (288KB)
pdf Noot 4, 20 nov 2002, Overlegnota tbv subcommissie PCFL.pdf (269KB)
pdf Noot 5, 2003, Structuurvisie, bijlage Locatiestudie bedrijventerreinen.pdf (800KB)
pdf Noot 6, 18 sept 2003, besluitenlijst raadsvergadering.pdf (323KB)
pdf Noot 16, 16 nov 2004, verslag commissie VROM.pdf (387KB)
pdf Noot 19, 5 nov 2004, verslag bestuurlijk overleg.pdf (94KB)
pdf Noot 35, 29 dec 2016, Mailwisseling auteur met dhr Van Hoogmoed.pdf (29KB)
pdf Noot 38, 15 juli 2005, Kostenraming sanering Heesweg 48-50.pdf (121KB)
pdf Noot 39, 4 okt 2005, verslag commissie VROEZ.pdf (452KB)
pdf Noot 43, 18 dec 2007, Informatienotitie raad, samenwerking TOW inzake Zegge VII.pdf (236KB)
pdf Noot 47, 28 juni 2005, Voorstel LTO vastgoed.pdf (172KB)
pdf Noot 48, 29 aug 2005, Interne ambtelijke mail.pdf (34KB)
pdf Noot 50, 15 dec 2005, taxatienotitie Van Hoogmoed.pdf (102KB)
pdf Noot 51, 15 dec 2005, taxatienotitie Van Hoogmoed.pdf (102KB)
pdf Noot 53, 26 jan 2006, Verslag raadsvergadering.pdf (172KB)
pdf Noot 54, 13 maart 2006, Rapport verkennend bodemonderzoek Hunneman (excl bijlagen - in archief aanwezig).pdf (801KB)
pdf Noot 55, 30 dec 2016, Mailwisseling auteur met dhr Hunneman.pdf (132KB)
pdf Noot 56, 30 dec 2016, Mailwisseling auteur met dhr Hunneman.pdf (132KB)
pdf Noot 57, 23 mei 2006, mailwisseling saneringskosten Heesweg 44.pdf (28KB)
pdf Noot 58, 18 juli 2006, besluiten BenW.pdf (22KB)
pdf Noot 60, 20 dec 2016, Mailwisseling auteur met dhr Van Hoogmoed.pdf (75KB)
pdf Noot 64, 18 dec 2007, brief GS aan gemeenteraad Raalte.pdf (157KB)
pdf Noot 65, 18 dec 2007, Informatienotitie aan raad.pdf (581KB)
pdf Noot 66, 20 dec 2007, Verslag raadsvergadering.pdf (241KB)
pdf Noot 67, 7 jan 2008, Besluitenlijst presidium.pdf (32KB)
pdf Noot 68, 27 april 2009, brief aan dhr Rozeboom.pdf (150KB)
pdf Noot 69, 27 april 2009, brief aan dhr Rozeboom.pdf (150KB)
pdf Noot 70, 23 sept 2009, mail van dhr Rozeboom.pdf (50KB)
pdf Noot 71, 29 sept 2009, brief aan dhr Rozeboom.pdf (38KB)
pdf Noot 72, 15 juni 2009, brief aan dhr Rozeboom.pdf (107KB)
pdf Noot 73, 2 sept 2009, mail aan dhr Rozeboom.pdf (37KB)
pdf Noot 79, 8 feb 2007, Besluitenlijst besloten raadsvergadering.pdf (9KB)
pdf Noot 80, 22 juni 2009, Brief raad aan dhr De Kort.pdf (489KB)
pdf Noot 81, 24 sept 2009, verslag projectgroep, geanonimiseerd.pdf (97KB)
pdf Noot 86, 24 mrt 2006, prijsopgave Hoogeboom sloop en sanering Heesweg 48-50.pdf (130KB)
pdf Noot 88, 15 april 2008, interne mailwisseling sloop te wierik.pdf (23KB)
pdf Noot 89, 9 nov 2009, Informatienotitie raad voortgang Zegge VII.pdf (253KB)
pdf Noot 90, 24 okt 2009, memo Grontmij ivm aantreffen meer asbest.pdf (160KB)
pdf Noot 92, 21 mei 2010, brief Grontmij aan gemeente Raalte, geanonimiseerd.pdf (157KB)
pdf Noot 93, 27 juli 2010, Informatienotitie raad inzake sloop Te Wieirk.pdf (40KB)
pdf Noot 98, 16 april 2012, Opdrachtverlening Hoogeboom, sanering toegangspad Heesweg 44-44a.pdf (58KB)
pdf Noot 99, dec 2012, Evaluatierapport Hunneman sanering asbesthoudende inrit heesweg 44 (excl bijlagen, in archief aanwezig).pdf (591KB)
pdf Noot 100, 21 febr 2013, brief Inspectie IenM aan gemeente Raalte.pdf (44KB)
pdf Noot 101, 9 juni 2011, ACMAA, Asbestinventarisatie, Heesweg 44-44a (excl bijlagen, in archief aanwezig).pdf (910KB)
pdf Noot 104, 6 maart 2012, interne mail verontreiniging Heesweg 44.pdf (34KB)
pdf Noot 105, maart 2012, Hunneman Nader bodem- en asbestonderzoek met plan van aanpak.pdf (879KB)
pdf Noot 106, maart 2012, Hunneman Nader bodem- en asbestonderzoek met plan van aanpak.pdf (879KB)
pdf Noot 107, maart 2012, Hunneman Nader bodem- en asbestonderzoek met plan van aanpak.pdf (879KB)
pdf Noot 109, 16 april 2012, DHV, Historisch onderzoek stortgat.pdf (263KB)
pdf Noot 112, 17 april 2012, DHV, offerte, geanonimiseerd.pdf (263KB)
pdf Noot 113, april 2012, DHV, Plan van aanpak sanering stortgat en asbestspot.pdf (672KB)
pdf Noot 114, DHV, juni 2012, Afperkend asbestonderzoek.pdf (928KB)
pdf Noot 115, DHV, juni 2012, Afperkend asbestonderzoek.pdf (928KB)
pdf Noot 116, DHV, juni 2012, Afperkend asbestonderzoek.pdf (928KB)
pdf Noot 117, DHV, juni 2012, Afperkend asbestonderzoek.pdf (928KB)
pdf Noot 118, DHV, juni 2012, Afperkend asbestonderzoek.pdf (928KB)
pdf Noot 119, DHV-memo aan provincie risicobeoordeling asbest, heesweg 44.pdf (65KB)
pdf Noot 120, 23 aug 2012, mail gemeente aan provincie.pdf (29KB)
pdf Noot 122, 28 aug 2012, provincie Overijssel, ontwerpbeschikking sanering Heesweg 44.pdf (332KB)
pdf Noot 123, april 2013, RoyalHakoningDHV, evaluatierapport asbestsanering Heesweg 44.pdf (834KB)
pdf Noot 124, 28 jan 2017, mailwisseling dhr Hoogeboom met auteur rapport.pdf (67KB)
pdf Noot 125, 1 sept 2013, provincie Overijssel, beschikking evaluatie sanering Heesweg 44.pdf (190KB)
pdf Noot 126, 6 april 2012, Hoogeboom, offerte sanering stortgat.pdf (86KB)
pdf Noot 128, mail 2 mei 2012.pdf (40KB)
pdf Noot 133, Weegbon Hoogeboom, afvalstroom 05W01V051447.pdf (70KB)
pdf Noot 135, dec 2012, RoyalHaskoningDHV, evaluatierapport, bijlage 9.pdf (508KB)
pdf Noot 137, Partijkeuring grond Blekershoek, maart 2012.pdf (978KB)
pdf Noot 138, 6 aug 2012, mail.pdf (95KB)
pdf Noot 145, 14 maart 2012, mail.pdf (27KB)
pdf Noot 152, Besluitenlijst besloten raadsvergadering, 18 oktober 2012.pdf (31KB)
pdf Noot 162, 21 jan 2013, besluitenlijst presidium.pdf (25KB)
pdf Noot 164, 11 februari 2013, besluitenlijst presidium.pdf (25KB)
pdf Noot 171, 25 sept 2012, mail gemeente aan advocaat.pdf (38KB)
pdf Noot 172, 26 sept 2012, brief advocaat.pdf (125KB)
pdf Noot 173, 17 okt 2012, mailwisseling.pdf (107KB)
pdf Noot 183, 8 okt 2013, brief aan fractie LA.pdf (46KB)
pdf Noot 185, 1 dec 2014, brief college aan dhr Den Daas.pdf (46KB)
pdf Noot 188, 4 feb 2015, mail college aan leden gemeenteraad.pdf (26KB)
pdf Noot 189, 10 feb 2015, mail aan raadsleden.pdf (24KB)
pdf Noot 190, Tekenlijst inzage juridische adviezen hoger beroep Heesweg 44.pdf (279KB)
pdf Noot 191, 17 feb 2015, besluit college hoger beroep.pdf (225KB)
pdf Noot 193, 28 april 2015, besluitenlijst presidium.pdf (21KB)
pdf Noot 198, 20 jan 2016, mail college raad, uitspraak hoger beroep.pdf (21KB)