link naar deze pagina

Informatiebijeenkomst - 5 juni 2018

Locatie: De Gunne
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M. Kampman
Toelichting: Thema-avond duurzaamheid en energietransitie

1
Opening
2
Mededelingen
3
Thema-avond duurzaamheid en energietransitie
Tijdens de raadsvergadering in december j.l. is toegezegd een integrale discussie te voeren over duurzame energie. Daarnaast is de vorige agendacommissie afgesproken dat er een memo wordt geagendeerd over de vraag hoe om te gaan met zonneparken. Op beide punten wordt als volgt een eerste stap gezet:
3.a
Masterclass Energietransitie (19.30 – 21.00 uur)
Een van de grote uitdagingen van deze tijd is de energietransitie. Dat betekent dat we de komende jaren stapsgewijs moeten overstappen van fossiele energie naar meer duurzame alternatieven. Landelijk, regionaal, maar ook lokaal ligt hier een grote verantwoordelijkheid en uitdaging. Wat betekent de energietransitie voor onze gemeente, waar liggen de kansen en knelpunten, hoe werkt u hierin samen met, wat zijn de ruimtelijke consequenties en wat schiet de lokale economie hier eigenlijk mee op? Deze thema’s komen aan bod tijdens de masterclass Energietransitie. VNO-NCW, Bio-energiecluster Oost-Nederland, Het Oversticht, Natuur en Milieu Overijssel verzorgt de masterclass.
3.b
Verkenning beleid zonneparken buitengebied (21.15 – 22.00 uur)
4
Sluiting