link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 14 februari 2019

Locatie: vergaderzaal de Gunne
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H.L.H. Lammers

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Schulddienstverlening (ter bespreking)
Op 31 december 2019 loopt het contract af met onze partner in schulddienstverlening, de Gemeentelijke KredietBank (GKB) in Assen. Dat biedt ruimte om opnieuw na te denken over de manier waarop wij in Raalte de ondersteuning aan inwoners met problematische schulden willen organiseren en met welke partij wij daarin eventueel willen gaan samenwerken.
Doel van het rond-de-tafelgesprek is om de raad te informeren over de ontwikkelingen, het bespreken van de keuzes die voorliggen en het ophalen wat de kaders zijn vanuit de raad.

6
Terugkoppeling uit externe organen
7
Sluiting