link naar deze pagina

Lijst ingekomen stukken - 14 januari 2022

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Week 2

A
Stukken ter kennisname:
A.1
Brieven gericht aan de raad
A.1.a
Stukken voor behandeling in de agendacommissie
A.2
Brieven gericht aan twee bestuursorganen
A.3
Stukken B&W
B
Stukken in handen van het college ter afdoening
C
Stukken in handen van het college voor advies
D
Brief beantwoorden volgens bijgevoegde concept-brief
E
Stukken ter onmiddellijke behandeling in de raad