link naar deze pagina

Lijst ingekomen stukken - 1 maart 2024

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Week 09

Regelmatig worden er brieven gestuurd aan de gemeenteraad. Deze brieven worden wekelijks op de lijst ingekomen stukken geplaatst en door de griffier van een voorstel tot wijze van afdoening voorzien. Onderstaand zijn de brieven van deze week te vinden. Persoonsgegevens zijn in verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geanonimiseerd.

A
Stukken ter kennisname
De gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van onderstaande brieven:
B
Stukken in handen van het college ter afdoening
De gemeenteraad wordt voorgesteld de volgende brieven in handen te stellen van het college ter afdoening:
C
Stukken in handen van het college voor advies
De gemeenteraad wordt voorgesteld de volgende brieven in handen te stellen van het college voor een advies. Dit advies volgt in een komende agendacommissie:
D
Brief beantwoorden volgens bijgevoegde concept-brief
De gemeenteraad wordt voorgesteld de volgende brieven te beantwoorden volgens bijgevoegde concept-brief:
E
Stukken ter onmiddellijke behandeling in de raad
De gemeenteraad wordt voorgesteld de volgende brieven te behandelen in de eerstvolgende raadsvergadering: