link naar deze pagina

Rekeningcommissie - 7 januari 2021

Locatie: MS Teams
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: dhr. A. van der Wilt
Toelichting: Digitale bijeenkomst.

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Mededelingen
4
Besluitenlijst vergadering d.d. 11 juni 2020
5
Overleg met de rekenkamercommissie
5.a
Onderzoeksonderwerp 2021
5.b
Vacature
6
Accountantselectie
7
Datum volgende vergadering: dinsdag 8 juni 2021 (afwijkend i.v.m. overleg met accountant over jaarrekening)
8
Rondvraag
9
Sluiting