link naar deze pagina

Agendacommissie - 17 januari 2022

Locatie: MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Mededelingen
4
Ingekomen stukken
4.a
Concept beantwoording verzoek inwoner aan gemeenteraad verbod landbouwgiffen
5
Besluitenlijst van de vergadering van 20 december 2021
6
Actiepuntenlijst per 20 december 2021
7
Terugblik vorige rond-de-tafelgesprek 13 januari 2022, raadsvergadering van 23 december 2021
8
Voorstel tot vaststelling agenda rond-de-tafelgesprek van 27 januari 2022
8.a
Thema landbouw (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
8.b
Raadsvoorstel toekomstperspectief Kracht van Raalte (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
8.c
Profielen voor de nieuwe adviesraad sociaal domein (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
9
Voorstel tot vaststelling agenda raadsvergadering van 3 februari 2022
10
Voorstel tot vaststelling agenda rond-de-tafelgesprek van 10 februari 2022
10.a
Raadsvoorstel bestemmingsplan Franciscushof zuid (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
Stukken niet beschikbaar voor de agendacommissie
10.b
Heeten durft, op verzoek van de agendacommissie
10.c
Raadsvoorstel Roalter Ambitie Participatie (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
Stukken niet beschikbaar voor de agendacommissie
11
Voorstel tot vaststelling agenda raadsvergadering van 17 februari 2022
12
Memo inwerkprogramma
13
Lange Termijn Agenda
14
Lijst van Bestuurlijke Toezeggingen
15
Rondvraag
16
Sluiting