link naar deze pagina

Raadsvergadering - 20 januari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema
Toelichting: Vanwege de corona-maatregelen wordt de vergadering gehouden zonder publiek.

De vergadering wordt via de livestream uitgezonden en is te bekijken via https://raalte.notubiz.nl/live.

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 23 december 2021
4
Interpellaties
5
Inlichtingen van en door het college
6
Vaststellen bestemmingsplan Evenbelterweg 7 Raalte, omgeving Evenbelterweg 7 (hamerstuk)
7
Ontstane situatie bij De Productie (bespreekstuk)
pdf Jaarrekening 2020 SWR ondertekend (423KB)
pdf Jaarrapport 2020 SWR ondertekend (266KB)
pdf Jaarrapport en Jaarrekening 2019 SWR (1.4MB)
pdf DP-25-11-2020.pdf (101KB)
pdf DP-04-11-2020.pdf (76KB)
pdf DP-16-12-2020.pdf (81KB)
pdf DP-23-09-2020.pdf (67KB)
pdf SWR-13-11-2019.pdf (75KB)
pdf SWR-15-01-2020.pdf (133KB)
pdf SWR-02-10-2019.pdf (26KB)
pdf SWR-03-04-2019.pdf (56KB)
pdf SWR-04-09-2019.pdf (82KB)
pdf SWR-06-02-2019.pdf (95KB)
pdf SWR-06-03-2019.pdf (22KB)
pdf SWR-08-5-2019.pdf (47KB)
pdf SWR-10-07-2019.pdf (57KB)
pdf SWR-12-06-2019.pdf (73KB)
pdf SWR-13-02-2019.pdf (99KB)
pdf SWR-16-10-2019.pdf (42KB)
pdf SWR-19-06-2019.pdf (44KB)
pdf SWR-31-01-2019.pdf (77KB)
pdf DP-05-02-2020.pdf (96KB)
pdf DP-25-03-2020.pdf (67KB)
pdf 60233 Rapportage Governance SWR 28 februari 2019 (2.7MB)
pdf 200309 Bijeenkomst 2 projectteam Nautus (12.8MB)
pdf Beantwoording vragen adviesteam Nautus (003) (48KB)
pdf 200619 businesscase roalter model (definitief) (1MB)
pdf Definitief adviesrapport Nautus (2MB)
pdf Beantwoording vragen Lokaal Alternatief (002) (93KB)
pdf Beantwoording raadsvragen (86KB)
pdf Mail van het Middenkader van De Productie 09 november 2021 website (78KB)
pdf Bstuur DP- reactie op reden einde samenwerking directeur website (102KB)
pdf Mail medewerkers - Noodkreet 3 De Productie website (94KB)
pdf Brief naar Raadsfracties website (40KB)
pdf brf. aan het bestuur SWR 11-11-2021 website (688KB)
pdf brief DP naar raadsfracties website (34KB)
pdf Beantwoording vragen GemeenteBelangen (17KB)
pdf Beantwoording vragen BurgerBelangen (28KB)
pdf 200622 CVS doorontwikkeling Stichting Werk Raalte (148KB)
pdf 200622 Informatienotitie raad - doorontwikkeling SWR (143KB)
pdf 20200630_besluitenlijst (169KB)
pdf Beantwoording toezeggingen Rond de Tafel 13 januari 2022 (24KB)
pdf Motie GB - ontstane situatie de productie (127KB)
pdf Motie LA - behandeling medewerkers groen VERVALLEN (37KB)
pdf Motie LA - behandeling medewerkers groen 2 (32KB)
pdf Motie van wantrouwen LA - De Productie (92KB)
pdf Motie van afkeuring ontstane situatie de Productie GB CDA VVD (69KB)
8
Vaststellen uitvoeren integrale businesscase Huisvesting, TGW, Klimaat & duurzaamheid Gemeentehuis (bespreekstuk)
9
Sluiting