link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 23 mei 2019

Locatie: vergaderzaal de Gunne
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. M. Kampman
Toelichting: Aansluitend aan de raadsvergadering met als onderwerp nieuw hemelwaterbeleid en risico gestuurd beheer riolering.
Ben je geïnteresseerd in een van de onderwerpen en wil je hierover meepraten, kijk dan naar deze mogelijkheden: https://www.raalte.nl/meepraten

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Nieuw hemelwaterbeleid en risico gestuurd beheer riolering (ter informatie)
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het nieuwe hemelwaterbeleid en het risico gestuurd beheer.
6
Terugkoppeling uit externe organen
7
Sluiting