link naar deze pagina

Agendacommissie - 23 september 2019

Locatie: Groot Zwaaftink
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Mededelingen
4
Uit te wisselen agendapunten met het presidium
5
Besluitenlijst van de vergadering van 26 augustus 2019
6
Actiepuntenlijst per 26 augustus 2019
7
Ingekomen stukken
8
Terugblik vorige rond-de-tafelgesprek van 5 september 2019
9
Voorstel tot vaststelling agenda rond-de-tafelgesprek van 3 oktober 2019 op locatie Elckerlyc in Luttenberg
9.a
Locatiekeuze woningbouw Luttenberg
9.b
Beslissing op bezwaar tegen besluit vestiging Wvg Luttenberg
9.c
Herziening bestemmingsplan 'Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 32, Spekhoekweg 6-8 (hamerstuk)
9.d
Vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland (hamerstuk)
9.e
Subsidieverordening gecertificeerde instellingen Regio IJsselland 2020-2022 (hamerstuk)
10
Voorstel tot vaststelling agenda raadsvergadering van 10 oktober 2019
11
Voorstel tot vaststelling agenda rond-de-tafelgesprek van 10 oktober 2019 (aansluitend aan de raadsvergadering)
11.a
Informatie over organisatieontwikkeling
12
Voorstel tot vaststelling agenda rond-de-tafelgesprekken van 17 oktober 2019
12.a
Technisch beraad begroting om 18.30 uur (vergaderzaal De Gunne)
12.b
Transformatieplan Sociaal Domein (vergaderzaal De Gunne)
12.c
Economische agenda (vergaderzaal Schoonheeten)
13
Behandelvoorstel begroting 2020
14
Evaluatie vergaderopzet
Mondeling
15
Bijeenkomst Omgevingsvisie 29 oktober (programma) en bijeenkomst op 2 oktober 2019
16
Deelname aan quick-scan lokale democratie
17
Beantwoording brieven over natuurlijke bestrijding eikenprocessierups
18
Met de raad op pad op 21 november 2019
Themabijeenkomst nieuw sportbeleid of met de raad naar een kern.
19
Lange Termijn Agenda
20
Lijst van Bestuurlijke Toezeggingen
21
Rondvraag
22
Sluiting