link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 16 mei 2019

Locatie: Het Oosterbroek, Heuvelweg 48 in Luttenberg
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Mevr. A. Booijink-Jonkman
Toelichting: Onderwerp van deze avond: Dementievriendelijke gemeente.
Ben je geïnteresseerd in het onderwerp en wil je hierover meepraten, kijk dan naar deze mogelijkheden: https://www.raalte.nl/meepraten

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Dementievriendelijke gemeente (informerend)
Het rond-de-tafelgesprek is de aftrap voor het traject, dat we als gemeentelijke organisatie willen inzetten hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen dat we inwoners met dementie (en hun mantelzorgers) een veilige omgeving kunnen bieden. Er wordt informatie gegeven over dit onderwerp en er vindt een gesprek plaats met een aantal mensen met dementie en hun mantelzorgers.
6
Transformatie sociaal domein (dit agendapunt vervalt, zie bijgevoegd memo hierover)
7
Terugkoppeling uit externe organen
8
Sluiting