link naar deze pagina

Rekeningcommissie - 8 juni 2021

Locatie: MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. A. van der Wilt
Toelichting: Voorafgaand is er een Technisch Beraad jaarrekening 2020. (18.30 - 19.30 uur)
De agenda en stukken zijn vanaf 2 juni   beschikbaar.,

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Besluitenlijst vergadering d.d.
4
Rondvraag
5
Sluiting