link naar deze pagina

Raadsvergadering - 19 april 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
2.a
Benoeming de heer P. Moorman als raadslid ter vervanging van de heer G. Terlouw
De heer P.W.M. Moorman te Heino toe te laten als tijdelijk lid van de raad van de gemeente Raalte voor de plaats die is opengevallen ten gevolge van het verlenen van tijdelijk ontslag per 3 april 2018 wegens ziekte aan de heer G. Terlouw.
3
Vaststellen besluitenlijsten van de vergadering van 25 januari 2018, de extra raadsvergadering van 8 maart 2018 en de raadsvergaderingen van 27 en 29 maart 2018
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
6.
Benoeming de heer D. Hoek als lid Rekeningcommissie
De benoemingstermijn van een van de leden van de Rekeningcommissie loopt af op 1 mei 2018. Voorgesteld wordt om deze vacature in te vullen door de benoeming van de heer D. Hoek te Nijverdal.
7.
Rapport rekenkamer over doorwerking, functioneren en impact van de rekenkamercommissie (hamerstuk)
Door de rekenkamercommissie is onderzoek gedaan naar de doorwerking, functioneren en impact van de rekenkamercommissie. De algemene conclusie van de rekenkamer is dat haar rapporten een bruikbaar instrument zijn voor het verbeteren van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad.
8.
Garantstelling Mariaoord (hamerstuk)
Stichting Luttenberg Woont heeft een verzoek voor gemeentegarantie ingediend voor de verbouw van voormalig Mariaoord in Luttenberg. Garantstelling is een belangrijk instrument om initiatieven met een publiek of maatschappelijk beleidsdoel in de gemeente Raalte te kunnen verwezenlijken. Kort samengevat faciliteert de gemeente organisaties bij het aantrekken van een lening, door als gemeente op te treden als garantsteller voor de partij die het geld uitleent. Hiermee kunnen wij als gemeente indirect het realiseren van maatschappelijke doelen ondersteunen.
Het college heeft het voornemen een garantstelling te verlenen en vraagt daarom de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad.
9
Rondvraag
10
Sluiting