link naar deze pagina

Informatievoorziening raad - 8 december 2022

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Week 49

Het college voorziet de gemeenteraad wekelijks van informatie door informatienotities en memo's. Onderstaand zijn ze van deze week te vinden.

1
Jaarverslag klachtbehandeling 2021 en Jaarverslag 2021 Commissie bezwaarschriften
2
Aanwijzingsbesluit vuurwerkverbod Raalte centrum
3
Collegevoorstel Verlenging gebruik corona opvanglocatie Den Alerdinck
4
Collegevoorstel externe begeleiding aanbesteding voertuigen
5
Collegevoorstel beheerplan Toekomstbestendig groen