link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 31 januari 2019

Locatie: De Gunne
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. M. Kampman
Toelichting: Aansluitend aan de raadsvergadering.
Er wordt een presentatie gegeven, er zijn geen stukken.

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Betekenis klimaatakkoord (bespreekstuk)
Op 6 december 2018 is de gemeenteraad geïnformeerd over de omvang van de opgave voor hernieuwbare energie, de energiemix en het concept van richtlijnen voor zonneparken in het buitengebied.
Het doel op 31 januari is om de gemeenteraad inzicht te geven in het gehele speelveld als het gaat om de opgave voor hernieuwbare energie: landelijk, regionaal en lokaal.
In de rond-de-tafel wordt gesproken over onderdelen:
(1) Klimaatakkoord: via een presentatie wordt de raad geïnformeerd over de landelijke en regionale ontwikkelingen als gevolg van het klimaatakkoord en de betekenis voor gemeente Raalte.
(2) Verdiepingsslag energiemix: er wordt een verdiepingsslag gemaakt over de energiemix en de opgave voor gemeente Raalte. Het gesprek gaat over de vragen die er wellicht leven, met als doel voldoende inzicht geven over de opgave voor hernieuwbare energie.

Met de verdiepingsslag op 31 januari over de opgave voor hernieuwbare energie wordt de raad inzicht gegeven in de opgave voor hernieuwbare energie voor de gemeente Raalte.
In de loop van 2019 gaat de gemeenteraad in gesprek over de mate van doelbereik en de keuzes die de raad anno nu in de energiemix wil maken om de gestelde doelen te bereiken. Daarbij worden ook de ontwikkelingen als gevolg van het klimaatakkoord betrokken.
6
Verdiepingsslag Energiemix (bespreekstuk)
7
Terugkoppeling uit externe organen
8
Sluiting