Vergaderkalender

link naar deze pagina

Oriënterende vergadering - 17 september 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: M. Noorland

1
Opening en vaststelling van de agenda
2
Raadsspreekuur
3
Huisvesting van arbeidsmigranten en beschermd wonen
In de collegeagenda staat de opdracht te komen tot een visie met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten en cliënten met multiproblematiek (zorgcliënten). We hebben het vraagstuk nader onderzocht en nemen de raad graag mee in onze bevindingen. Aan de hand van de analyse bespreken we graag welke rol we hebben als gemeente in de huisvesting van deze doelgroepen. Dit gebeurt aan de hand van prikkelende stellingen.
4
Versterking regio Arnhem Nijmegen
Er wordt informatie verstrekt over het proces van versterking van de regio Arnhem Nijmegen. Ook het plan van aanpak op hoofdlijnen van de stuurgroep Versterking regio Arnhem Nijmegen wordt met de raadsleden gedeeld.
Daarnaast wordt aan de raadsleden in de bijgevoegde memo een aantal vragen gesteld, waarop zij tijdens de vergadering kunnen reageren.
5
Presentatie en discussie over verwonderingen Juniorcommissie
Aan het begin van de nieuwe raadsperiode hebben alle nieuwe raadsleden en raadsvolgers, die nog niet eerder raadslid/raadsvolger waren, een commissie gevormd. In deze commissie deelden zij met elkaar wat hen opviel bij het werken voor de gemeenteraad en wat wellicht anders kan worden aangepakt. Deze zogenaamde verwonderingen wil de commissie bespreken met de raad.
6
Sluiting