Vergaderkalender

link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering deelsessie 2 - 14 januari 2020

Locatie: Commissiekamer 101
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: K. Verspui

1
Opening
2
Vaststelling van de verslagen van de Voorbereidende vergadering 3 december en van de Oriënterende vergadering van 10 december 2019
3
Rondvraag
4
Mededelingen over diverse gemeenschappelijke regelingen
5
Nota Grondbeleid 2020 (20.05)
6
Herbenoeming Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Veluwezoom (20.02)
In te stemmen met de herbenoeming van de mevrouw J. Spijkerboer als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Scholengroep Veluwezoom per 1 januari 2020.
7
Aansluiting Gelders Archief bij werkgeversvereniging niet-gemeenten (20.11)
Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de wettelijke bevoegdheid van uw raad om een zienswijze te geven op een voorgenomen besluit tot deelneming van een samenwerkingsverband in een privaatrechtelijke rechtspersoon.
8
Mededelingen